Fáze ženy

VE ZNAMENÍ LUNÁRNÍ ŽENY

Měsíc býval v některých kulturách spojován s ženskou energií a jeho proměny během jednotlivých fází symbolizovaly změny ženského těla i ženské duše během jednoho menstruačního cyklu. Menstruační cyklus ženy a fáze měsíce mají skutečně mnoho společného – pravidelnost, cykličnost a neustálou změnu podléhající jistému řádu.

Ženský cyklus má stejně jako fáze měsíce (nov a úplněk) dva vrcholy, kterými jsou menstruace a ovulace, a dvě mezifáze – předovulační a poovulační (přibývající a ubývající měsíc). Ženské fáze rezonují nejen s již uvedenými fázemi měsíce, ale i se střídáním ročního období, se čtyřmi základními živly a s charakteristikou archetypálního božství.

Hovoříme tedy o čtyřech fázích. Každá z nich má svoji charakteristiku, která je samozřejmě také ovlivněna individualitou každé ženy. 
Správné rozeznání konkrétní fáze ženského cyklu může ženě přinést harmoničtější vztah jak se sebou samotnou, tak i s jejím okolím.

JEDNOTLIVÉ FÁZE A JEJICH CHARAKTERISTIKA

Dynamická žena „Panna“. Je to fáze, kdy v jednom z vaječníků dozrává další vajíčko. Současně s tím se vytváří nová děložní sliznice. Žena začíná cítit silnější fyzickou aktivitu, bujarost, sebejistotu a soustředěnost. Ve své práci je schopna dosáhnout největších výsledků. Je připravená vrhnout se do světa a konfrontovat se s ním. Tato fáze je plná optimismu a žena nepotřebuje tolik spánku jako v jiných fázích cyklu. Sexuální potřeby mohou být dynamické, neboť žena je více nakloněna flirtu, zábavě, experimentům a novým zážitkům. Ve vztahu k ostatním se žena může projevovat tedy spíš sobeckým postojem lásky. Toto období si můžeme představit jako čas mladé bezstarostné dívky (panny), která aktivně vstupuje do světa, poznává ho a užívá si.

Energická žena „Matka“. Jedná se o období ovulace, kdy je vajíčko nejvíce připraveno na oplodnění. Ženské tělo i celý systém přijímá možnost stát se matkou. Do popředí se tedy dostává hlubší péče o druhé, štědrost a seberealizace ve vztazích nebo v domácnosti. Vztah k druhým je ovlivněn aspektem bezpodmínečné lásky. Sexuální život nejvíce rozkvétá v pocitech hluboké lásky a sdílení. Pokud nedojdek oplodnění, můžeme i tak v přeneseném smyslu hovořit o tom, že žena se stává matkou svých existujících projektů a nápadů, protože je schopná se o ně v tuto dobu zodpovědně a produktivně postarat.

Kreativní žena „Kouzelnice“. Vajíčko nyní putuje do dělohy. Pokud není oplodněno, odchází ven z těla. Toto období známe také pod pojmem PMS (premenstruační syndrom) a bývá pro všechny zúčastněné jedno z nejnáročnějších, protože v ženě kolísají hormony a tudíž probíhají i extrémnější výkyvy nálad. Emoce ženy jsou často nevyrovnané, výbušné nebo depresivní. Sexuální touha v tomto období může být divoká a zároveň odmítavá, hluboce vášnivá nebo potlačovaná. Žena touží po nějaké změně a má větší potřebu spánku. Může propadat své schopnosti intuice a tvořivé i destruktivní síle. Díky velké kreativitě a šarmu tohoto období, žena jakoby uměla „kouzlit“.

Introspektivní žena „Baba“. V těchto dnech dochází k odchodu vajíčka a následuje „očista“ dělohy, kdy odchází tzv. výstelka (sliznice s krví). Současně ve vaječníku začíná zrát další vajíčko ke své pouti. Tělo se tak pročišťuje a připravuje na další menstruační cyklus. V tomto období se žena noří sama do sebe, je zpomalená a drží se spíš v pozadí. Fyzická energie je nižší, tělo bývá bolavější a zadržuje vodu. Žena může být i v těchto dnech silně podrážděná a mnoho mužů tak snadno pozná, že žena má „své dny“. Ano má a měla by si je dopřát, protože to je smyslem této fáze. Spočinout, jak jen to je možné. Nevěnuje-li žena totiž těmto dnům dostatek pozornosti, bývá právě tato fáze doprovázena podrážděností, která křičí: „Nechtě mě být!“ Je-li žena totiž schopná si „své dny“ opravdu dopřát, je tato fáze klidná a vlídná jako moudrá babička.

JAK NA MENSTRUAČNÍ BOLESTI

Na symbolické rovině to znamená pnutí, neboť žena je nucena splňovat společenské normy na místo toho, aby jen své tělo nechala spočívat.
Na fyzické rovině může jít o nedostatek hořčíku, železa a manganu.

Důvod, proč se ženy tak snadno vzdávají své menstruace, je asi celkově negativní postoj, který k ní společnost chová. Menstruace se bere jako něco omezujícího; něco, o čem je nevhodné mluvit; něco, za co je třeba se spíše stydět. A přitom právě z menstruace si žena může udělat krásný rituál. Pokud se naučí vnímat, že toto období patří jen jí, že má právo se v tomto období hýčkat a rozmazlovat, naučí se zvolnit své tempo a vnímat očistný proces, který v jejím těle probíhá, pak může vycítit, že menstruace není její nepřítel, ale naopak spojenec.

VLASTNÍ ZKUŠENOST

Náš každodenní život se odehrává jaksi mimo naše vlastní tělo, kterého si jsme vědomy hlavně tehdy, když se nám ozývá skrze nějakou bolest. Pokud si těla však začneme všímat pravidelně a komunikovat s ním, může nás překvapit, že na nás bude i více reagovat a vyjde vstříc našim přáním. Uvedu příklad z vlastní zkušenosti. Několikrát se mi stalo, že jsem si přála mít menzes na určité datum, třeba proto, abych si na dovolené mohla zaplavat. Tělo mé přání vyslyšelo, i přesto, že podle měsíčního cyklu měl můj menzes přijít v jinou dobu. Sledujeme-li bedlivěji své fáze a vše, co je s nimi spojeno, jsme pak lépe schopny naslouchat svému druhému srdci – svému lůnu, a tak i celému tělu. A to se vyplatí!