Systemické (rodinné) konstelace

O CO SE V SYSTEMICKÝCH KONSTELACÍCH JEDNÁ?

Jednoduše řečeno jde o pochopení souvislostí mezi příčinou a následkem. Jedná se o fenomenologický, odkrývací přístup. Jde o velice účinnou metodu založenou psychoterapeutem Bertem Hellingerem. Rodinné konstelace jsou postaveny na principu, že všichni žijeme v pavučinách nejrůznějších vztahů; v systémech, které ať už si to připouštíme či nikoli, hluboce (často na podvědomé úrovni) ovlivňují náš život. Z toho první systém, do kterého po svém narození přímo vstupujeme, je naše rodina. Pokud v systémech chybí úcta a zodpovědnost, způsobuje to disbalanci, která se může projevit různými způsoby.

CO JE MOŽNÉ SKRZE KONSTELACE ŘEŠIT?

  • Rodinná témata (já a moji rodiče, já a moje děti).
  • Vztahy (já a můj partner).
  • Problémy na pracovišti.
  • Chronické zdravotní problémy (konstelace symptomů).
  • Finanční záležitosti.
  • A mnoho dalších záležitostí v rámci různorodých vztahů.

JAK KONSTELACE FUNGUJÍ NA TERAPEUTICKÉ ÚROVNI?

  • Konstelace nám dávají možnost pochopit souvislosti. Stále víc je patrné, že k pochopení toho, co se nám a kolem nás děje, je nutné dívat se na celek a nikoliv na jednotlivé individuální problémy. Už i moderní přístup vědy nás učí, že nic neexistuje ojediněle. Od subatomárních částic přes molekuly, prvoky, rostliny až k člověku, složitým sociálním strukturám, naší planetě a galaxiím, je vše propojeno se vším. Konstelace nám dávají možnost dostat se k našim kořenům, k předkům, ke zdroji síly, zažít pocit sounáležitosti a spatřit příčiny našich neduhů. Skrze toto všechno můžeme pochopit souvislosti. Díky pochopení dochází k uvolnění, v uvolnění dochází k přijetí a díky přijetí dochází k procesu uzdravení.
  • Pomáhají přijmout náš osud. Některé věci v našem životě prostě sami nemůžeme změnit. Můžeme je ale přijmout a tím může dojít ke změně jako takové.
  • Konstelace jsou změna vnitřního obrazu reality. Je důležité podotknout, že rodinné konstelace nepředstavují skutečnost jako takovou. Jedná se o vnitřní obraz zadavatele (klienta), neboli o to, jak klient vnímá svůj systém. Ačkoliv je tento obraz zadavatele skutečný, je zabarvený subjektivním vnímáním, a tudíž není skutečností jako takovou. V konstelacích se pracuje s těmito obrazy a dáváme jim prostor pro vývoj a větší harmonii. Dále je důležité si uvědomit, že pravá změna směřující k uzdravení je výsledek změny vlastního vnitřního obrazu.

JAK KONSTELACE FUNGUJÍ NA FAKTICKÉ ÚROVNI?

Nejčastěji se můžeme setkat s rodinnými konstelacemi pracujícími ve skupině. Zadavatel přistoupí k terapeutovi, sdělí mu svoje téma k řešení a po té si vybere ze skupiny zástupce za postavy patřící do jeho systému. Pracuje se zde tedy s tzv. vstupováním do rolí, ve kterých funguje energeticko – emoční přenos. Někdy dokonce i fakticky informační (ve smyslu že zastupitel sděluje přesné informace o své roli, aniž by o ni tyto informace měl). Po té se na základě emocionálních prožitků, léčebných frází a zdravé proxemiky (pohyb v prostoru) postupuje pomalu a jistě ke konci konstelace. Zastupitelé si po konstelaci vystoupí z role a zadavatel si svoje poznání „bere s sebou“.

Při účasti si můžete svoji konstelaci nechat „postavit“ nebo pouze vstupovat do tzv. rolí anebo se přijít prostě jen podívat. Je možné se také domluvit na individuálním setkání s Rodinnými konstelacemi, tzv. Asociační terapie.

Další rozšířenou možností jsou individuální konstelace, ve kterých se pracuje s figurkami. Sezení zabere minimálně 90 minut, často spíše 120minut. Vhodné pro introvertnější typy nebo při silných traumatech a nebo když prostě jiná možnost není.

CENA:

Skupinové konstelace – uvedena vždy u jednotlivé události.

Individuální konstelace – 90min/1200Kč nebo 120min/1500Kč

RECENZE:

„Vedení konstelací Anežkou Kotrlou je pro mě protknuté silnou přítomností vědomí a propojení země s vesmírem. V její přítomnosti při stavění a hraní vzniká velmi vysoká vibrace, která přináší nádhernou harmonii do řešené nebo stavěné situace. Několikrát jsem zažila Anežky citlivé vnímání na průběh dění, kdy velmi dobře podpořila a podchytila, co je třeba posílit nebo uchopit, aby se situace mohla pohnout. Vždy se její konstelace hýbou, byť jsou hodně nejasné nebo zahalené v hávu nevědomosti či mlhy. Při její práci vidím velkou odvahu podívat se na věci z velmi zajímavých míst, na které si ona dokáže stoupnout. Vždy mě to zpětně překvapí, co vše to ukázalo a přineslo za zajímavé vhledy. Také musím přiznat, že i její chuť trochu experimentovat při práci je vždy velkým přínosem do situací. Toto mě z její práce velmi inspiruje.“

Mgr. Michaela Morávková